Tin tức Khuyến khích các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Đà Nẵng chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh vừa có kết luận liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất tại KCN Đà Nẵng (An Đồn, quận Sơn Trà). Thống nhất chọn phương án ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp trong KCN chuyển mục đích sử dụng sang đất đô thị. Nếu không có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì sẽ được ưu tiên chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt.

 

Khu công nghệ cao Đà Nẵng

 

Theo UBND Đà Nẵng, phương án này cần đảm bảo chi phí bồi thường và tái bố trí các địa điểm mới, hạn chế vấn đề khiếu nại, khiếu kiện do không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.

 

Trường hợp doanh nghiệp có nguyện vọng tiếp tục sản xuất thì khuyến khích di dời đến các khu công nghiệp khác của thành phố và sẽ được đền bù doanh nghiệp theo quy định.

 

kcn hoà khánh mở rộng

 

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hiện có 6 khu công nghiệp: Hoà Khánh, Hoà Khánh mở rộng, Hoà Cầm, Liên Chiểu, Đà Nẵng (An Đồn) & 1 KCN dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng.

 

BTV QT - LKH