Tin tức LAMHOMES gắn kết yêu thương cùng các cháu tại huyện Phú Ninh - Tỉnh Quảng Nam

Công Ty Cổ Phần LAMHOMES thăm và tặng quà các cháu khuyết tật và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn tại huyện Phú Ninh -  Tỉnh Quảng Nam

 


Đại diện CBNV CTY LAMHOMES thăm và tặng quà các cháu khuyết tật và có hoàn cảnh  khó khăn tại huyện Phú Ninh -  Tỉnh Quảng Nam

 

Tại trung tâm có 58 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài quà các cháu nhận tiền mặt từ đại diện LAMHOMES

 

Nguồn : BTV-LAMHOMES