Tin tức Quy định mới trong việc tách thửa đất tại Đà Nẵng

Kể từ ngày 10/9, theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố, thì tại quận Hải Châu và Thanh Khê, các thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo có diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng bên cạnh thửa thất tối thiểu là 3m.

 

Tách thửa đất tại Đà Nẵng

 

Riêng đối với quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn (gồm phường Mỹ An & Khuê Mỹ), quận Cẩm Lệ (gồm phường Khuê Trung và Hoà Thọ Đông), quận Liên Chiểu (gồm phường Hoà Minh và Hoà Khánh Nam), thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 60m2, chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3m.

 

Đối với phường Hoà Hiệp Nam, Hoà Hiệp Bắc, Hoà Khánh Bắc (thuộc quận Liên Chiểu); phường Hoà An (quận Cẩm Lệ); thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 70m2, chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 3,5m.

 

Đối với phường Hoà Quý, Hoà Hải (thuộc quận Ngũ Hành Sơn); phường Hoà Phát, Hoà Xuân, Hoà Thọ Tây (thuộc quận Cẩm Lệ); mặt tiền Quốc lộ 1A, 14G, ĐT 605, ĐT 602 thuộc huyện Hoà Vang; thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 80m2, chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 4m.

 

tách thửa đất tại Đà Nẵng

 

Đối với các xã thuộc huyện Hoàng Sa và huyện Hoà Vang (trừ các địa điểm đã nêu trên), thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 120m2, chiều rộng cạnh thửa đất tối thiểu là 5m.

 

 

BTV QT - LKH