Tin tức sinh nhật tháng 8 - LKH

Ngày 15/8 vừa qua. Công ty đã tổ chức sinh nhật cho các thành viên có cùng ngày sinh trong tháng. Đây là một truyền thống sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong việc xây dựng đội ngũ vững mạnh, lớn dần theo công ty từ năm này qua năm khác.

 

 

 

 

Đây là một dịp đặc biệt để toàn thể nhân viên và đội ngũ công ty cùng tham dự với nhau. Giúp các thành viên thêm yêu, thấu hiểu và gắn bó với công ty hơn.

 

 

 

 

Tổ chức sinh nhật còn mang ý nghĩa “một lời cảm ơn”, động viên những đóng góp không nhỏ đến sự thành công của công ty. Tôn vinh những gắn bó và cố gắng trong quá trình làm việc.

 

 

Những món quà nhỏ gửi đến các thành viên LKH