Tin tức Tiến hành rà soát quỹ nhà, đất công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tại Công văn số 3350/UBND-KT ngày 18/6/2022 về rà soát quỹ nhà đất công trên địa bàn thành phố, Sở Tài chính có trách nhiệm khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

 

khu đất công tại Đà Nẵng

Một khu đất công tại Đà Nẵng

 

Đơn vị này phải hoàn chỉnh các phương án sắp xếp, xử lý  và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự thực hiện khi tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt.

 

UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài chính tiếp tục rà soát, xử lý các trường hợp nhà và đất còn lại đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và đúng quy định, tránh tình trạng thất thoát, lấn chiếm. Đồng thời, phải hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với các trường hợp đã đảm bảo quy định; kiên quyết xử lý; thu hồi đất & nhà cho thuê không đúng quy định.

 

Định kỳ trước ngày 25/12 hằng năm, Sở Tài chính rà soát, tổng hợp và tham mưu cho UBND thành phố, báo cáo kết quả quỹ nhà đất công trên địa bàn; trình lên Ban cán sự Đảng để báo cáo lên Ban Thường vụ Thành uỷ theo dõi và chỉ đạo.

 

 

BTV QT - LKH