GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

Trung thực và trách nhiệm
Chúng tôi đặt giá trị của sự trung thực và trách nhiệm lên đầu tiên trong từng suy nghĩ và hành động của quy trình đầu tư, của mối quan hệ với khách hàng, giữa mối quan hệ với nhân viên và cổ đông.

 

Hiệu quả bền vững

Chúng tôi hướng tới kết quả bền vững ở từng quá trình hoạt động đầu tư và vận hành. Lựa chọn kết quả bền vững bắt nguồn từ sự cân đối hài hoà giữa lợi ích với chi phí và cơ hội với rủi ro trong ngắn hạn và dài hạn.

 

Sáng tạo và đổi mới

Chúng tôi tin rằng sự vận động của thị trường thay đổi không ngừng. Do đó, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong suy nghĩ và cách làm sẽ mang lại ý tưởng, chiến lược, kế hoạch và cách thức thực thi hiệu quả hơn.

 

Chia sẻ đam mê đầu tư và kiến thức đầu tư

Chúng tôi quan tâm tới sự lan toả đam mê trong quá trình đầu tư tới nhân viên và cộng đồng, đảm bảo rằng kiến thức và kinh nghiệm đầu tư được tiếp nhận, hiểu và phản hồi liên tục.