TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

 

Tầm nhìn:

Chung tay xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Lam Kinh Holdings trở thành công ty đầu tư hùng mạnh.

LKH trở thành công ty quản lý quỹ đầu tư Bất Động Sản dẫn đầu tại miền Trung Việt Nam.

 

Sứ mệnh:

Xây dựng đội ngũ nhân viên giỏi về chuyên môn, đạo đức tốt, tác phong làm việc hiện đại trong một môi trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp.

Tạo lập giá trị đầu tư bền vững cho chủ sở hữu, cổ đông, đối tác và khách hàng dựa trên tính chuyên nghiệp trong tổ chức đầu tư, tính trung thực và công bằng.

 

Mục tiêu:

Lam Kinh Holdings tăng trưởng quỹ đầu tư vượt trên 1.000 tỷ VNĐ.